Kurz City Development

2019

Pětidenní série přednášek s workshopem rozdělená do dvou týdnů: modelové problémy s nácvikem praktických aplikací základních dovedností nutných k přípravě, koncipování a koordinaci rozvoje měst a stabilizovaných urbánních struktur. První týden jsou 2 dny výuky, za 14 dnů následují 3 dny výuky. Pro vybrané předměty máme zajištěny lektory, kteří jsou členy RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) – Královského institutu diplomovaných znalců.

Kurz je určen zájemcům o problematiku z veřejného a soukromého sektoru a dále studentům magisterského studia a posledního ročníku bakalářského studia FA ČVUT.

Kdy

čt 26. 9. – pá 27. 9. 2019
st 9. 10. – pá 11. 10. 2019
vždy 8:30 – 18:00

Kde

FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, místnost 152 a 153
Vstup bezbariérový

Program

Podrobný rozvrh je možné stáhnout po kliknutí na náhled

Garanti

Ústav urbanismu, 15120
Ústav prostorového plánování, 15121
Ústav nauky o budovách, 15118

Organizátoři

Vít Řezáč, Lukáš Makovský, Ústav prostorového plánování FA ČVUT
Jaromír Hainc, Ústav urbanismu FA ČVUT
Tomáš Ctibor

Účastníci

studenti FA a FSv ČVUT denního studia
odborná veřejnost (za poplatek)

Průběh kurzu

Posluchači pracující ve skupinách se naučí na základě znalostí z přednášek sestavit zadání velkého rozvojového projektu, ověřit jej variantně v územní studii, na jejímž základě připraví podklady pro výpočet studie proveditelnosti. Práce je průběžně konzultována lektory z pohledu územně plánovacího, urbanistického, trhu nemovitostí a ekonomických parametrů. Na základě výsledků studie proveditelnosti provedou korekci projektu pro přípravu finálního návrhu. Ten bude veřejně prezentován s odbornou kritikou lektorů a hostů – expertů.

Lektoři a konzultanti

 • Serge Borenstein, developer, jeho projekty jsou spjaty se špičkovými architekty, v Praze se podílel zejména na přestavbě Karlína, jeden z jednatelů společnosti Karlín Group
 • Jan Ludvík, jeden z jednatelů společnosti Karlín Group
 • Chip Caine, developer
 • Tomáš Ctibor, developer, člen RICS a CRE, v letech 2013 – 2014 vedl jako ředitel úspěšnou transformaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), vyučuje na FA ČVUT v Praze
 • Eduard Forejt, expert v oboru nemovitosti
 • Petr Hlaváček, architekt a urbanista, náměstek primátora Hl.m.Prahy, exředitel IPR Praha. Vyučuje na FA ČVUT v Praze, kde působil jako proděkan
 • Lukáš Kohl, architekt, developer, spolumajitel společnosti Doma je doma
 • Lukáš Makovský, poradce v Delloite ČR, dříve IPR Praha
 • prof. Michal Kohout, architekt a urbanista, vedoucí Ústavu nauky o budovách FA ČVUT, ředitel kanceláře UNIT architekti, jeho portfolio zahrnuje široké spektrum realizací
 • prof. Roman Koucký, architekt a urbanista, vedoucí kanceláře Metropolitního plánu (IPR), držitel řady ocenění za díla v architektuře i stavitelství
 • Petr Merežko, bankéř
 • Jiří Plos, právník, vyučuje právo a historii architektury na školách architektury, dlouhodobě působí v ČKA a kultivuje profesi architekta
 • Vít Řezáč, pedagog a projektový manažer (AHI, SKANSKA)
 • Martin Skalický, ředitel nemovitostního fondu EDULIOS skupiny Cimex
 • Petr Urbánek, developer, mj. bývalý regionální ředitel společnosti Europolis, která v Praze vystavěla administrativní komplex Danube House a Nile House

Hosté

 • Tomáš Hudeček, geograf, vědec, vyučuje a přednáší na několika univerzitách, exprimátor hl. m. Prahy
 • Pavel Hnilička, architekt a urbanista, jeden z hlavních autorů Pražských stavebních předpisů, autor knihy Sídelní kaše
 • Václav Matoušek, ředitel developmentu HB Reavis
 • Bjoern Mattsson, ředitel divize rezidenčního developmentu SKANSKA

Cena

 • Studenti zdarma
 • Příchozí – soukromý sektor: plná cena kurzu 11.700 Kč
 • Příchozí – veřejný sektor: snížená cena kurzu 3.900 Kč

Přihláška

Pro zaregistrování vyplňte níže uvedený formulář a odešlete.

elektronicky nejpozději do 13. 9. 2019 odesláním níže uvedeného formuláře (nebo e-mailem na adresu: silhamar@fa.cvut.cz, s tím, že v předmětu přihlášky bude uvedeno: "kurz CD 2019" a v těle mailu: jméno, telefon a fakturační údaje). Zájemce obdrží objednávku a podrobnosti k přihlášce. Kapacita kurzu je omezena. Kurz je ohodnocen 2 ECTS kredity.

Registrační formulář


© FA ČVUT | kontakt: rezac@fa.cvut.cz (silhamar@fa.cvut.cz)

.